Twoje
konsultacje
0  /  100

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3210L SZCZEBRZESZYN – TOPÓLCZA- ZWIERZYNIEC O DŁUGOŚCI OK. 11,318 KM

Inwestor:

Powiat Zamojski

Projektant:

mgr inż. Damian Łokaj

Tryb postępowania:

Zgłoszenie robót budowlanych

Status konsultacji:

Zamknięty
1

Założenia projektowe:

Kategoria ruchu – KR3

Droga o znaczeniu obronnym – Nie

Pojazd miarodajny – ciągnik siodłowy z naczepą

Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię – 115 kN

Kl. Tech. – Z

Warunki gruntowe: proste

Grupa nośności podłoża gruntowego: G3/G4

Głębokość przemarzania hz: 1,0m

Rozwiązania projektowe:

Układ komunikacyjny

Zakres robót zaprojektowano od km 0+009.3 do km 11+290.9.  Całkowita długość drogi objęta opracowaniem wynosi 11 281.6 km. Przebudowywana droga charakteryzuje się szerokością zmienną 6,00 – 5,50 m oraz poszerzeniami na łukach odpowiednimi dla zastosowanych promieni łuków poziomych drogi. Projekt zakłada przebudowę istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie wzmocnienia asfaltowego na istniejącą drogę, jednak z uwagi na różny stan techniczny istniejącej nawierzchni, warstwy konstrukcyjne wzmocnienia zostały zróżnicowane – wg pkt 5.9 „projektowane konstrukcje”. Ponadto zaplanowano przebudowę istniejących chodników, peronów autobusowych oraz zjazdów indywidualnych i publicznych. Dodatkowo projekt zakłada wykonanie poboczy wzdłuż drogi o szerokości 1,0 m, przebudowę przepustów pod drogą, a także regulację pionową oraz ukształtowanie i odmulenie rowów wzdłuż całej długości odcinka.

Zjazdy publiczne

Zaprojektowano przebudowę istniejących zjazdów. Szerokość zjazdów dostosowano do istniejących warunków i wynosi ona  5,0m – 6,00 m , natomiast łuki poziome wynoszą R= 5,0 m.

Nawierzchnię zjazdów dostosowano do stanu istniejącego. W obrębie istniejących zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, zaprojektowano ułożenie kostki brukowej betonowej koloru szarego gr 8 cm i dostosowanie wysokościowe zjazdów do założeń projektowych. Ponadto należy zastosować dwa krawężniki jako przejście z wysokości odsłonięcia 12 cm do 0 cm oraz zakończyć zjazdy o nawierzchni z kostki , obrzeżem 8x30x100 cm.  Pozostałe zjazdy zaprojektowano o nawierzchni z kruszywa.

 Zjazdy indywidualne

Zaprojektowano przebudowę istniejących zjazdów. Szerokości zjazdów dostosowano do istniejących warunków i wynoszą one od 3,0 m do 5,50 m, natomiast łuki poziome wynoszą R= 3,0 m.

Nawierzchnię zjazdów dostosowano do stanu istniejącego. W obrębie istniejących zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, zaprojektowano ułożenie kostki brukowej betonowej koloru szarego gr 8 cm i dostosowanie wysokościowe zjazdów do założeń projektowych. Zjazdy o nawierzchni z kostki należy zakończyć obrzeżem 8x30x100 cm. Pozostałe zjazdy zaprojektowano o nawierzchni z kruszywa.

Chodniki

Zaprojektowano przebudowę istniejących chodników. Przebudowa obejmuje poszerzenie chodników zlokalizowanych przy krawędzi drogi do szerokości 2,0 m oraz poszerzenie dojść do kapliczek do szerokości 1,5 – 2,0 m.  Chodniki obramowano obrzeżem betonowym o wymiarach 6x20x100 cm. Ponadto zaprojektowano spadek poprzeczny o wartości 2%. Nawierzchnię chodnika zaprojektowano z kostki brukowej betonowej koloru szarego o grubości 6 cm. Dodatkowo zaprojektowano poszerzenia chodników w sąsiedztwie przejść dla pieszych (zaprojektowano strefy oczekiwania o szerokości 2,5m)– zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

Perony autobusowe

Zaprojektowano przebudowę istniejących peronów autobusowych. Przebudowa obejmuje poszerzenie peronów zlokalizowanych w obrębie przystanków autobusowych do szerokości 2,0 m i długości 20,0 m.

Perony poszerzone do szerokości 2,0 m:

 • Od km 1+555.72 do km 1+575.72 (strona prawa)
 • Od km 1+557.21 do km 1+577.21 (strona lewa)
 • Od km 2+065.68 do km 2+085.68 (strona prawa)
 • Od km 2+768.45 do km 2+788.45 (strona prawa)
 • Od km 2+845.03 do km 2+865.03 (strona lewa)
 • Od km 3+675.36 do km 3+685.36 (strona lewa)
 • Od km 3+760.42 do km 3+780.42 (strona prawa)
 • Od km 4+334.81 do km 4+354.81 (strona prawa)
 • Od km 5+829.67 do km 5+849.67 (strona prawa)
 • Od km 5+867.66 do km 5+887.66 (strona lewa)
 • Od km 7+260.44 do km 7+280.44 (strona prawa)
 • Od km 7+362.07 do km 7+382.07 (strona lewa)
 • Od km 7+881.10 do km 7+901.10 (strona lewa)
 • Od km 7+938.23 do km 7+958.23 (strona prawa)
 • Od km 8+352.73 do km 8+372.73 (strona prawa)
 • Od km 9+581.51 do km 9+601.51 (strona lewa)
 • Od km 9+642.66 do km 9+662.66 (strona prawa)

Perony obramowano obrzeżem betonowym o wymiarach 6x20x100 cm oraz krawężnikiem 15x30x100 cm o odsłonięciu 12 cm od strony jezdni. Ponadto zaprojektowano spadek poprzeczny o wartości 2%. Nawierzchnię zaprojektowano z kostki brukowej betonowej koloru szarego o grubości 6 cm.

Parking

Nawierzchnię parkingu zaprojektowano z kostki brukowej betonowej koloru szarego o grubości 8 cm. Miejsca parkingowe zaprojektowano pod kątem 90 stopni oraz obramowano za pomocą  krawężnika betonowego o wymiarach 15x30x100 cm – od strony jezdni krawężnikiem wtopionym 15x30x100 cm.

Zobacz projekt PZT 1 PZT 2 PZT 3 PZT 4 PZT 5 PZT 6 PZT 7 PZT 8 PZT 9

Czy rozwiązania projektowe spełniają Twoje oczekiwania?

3 opinie o “PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3210L SZCZEBRZESZYN – TOPÓLCZA- ZWIERZYNIEC O DŁUGOŚCI OK. 11,318 KM

 1. km10+324.80 jest zaznaczone na mapie jako zjazd indywidualny, a jest to droga gminna numer 1113 ze skarpa, która wymaga umocnienia. Droga gminna numer 1113 opada w kierunku drogi powiatowej numer 3210L niosąc podczas opadów duże ilości piasku i błota. Przydałby się tam odpływ.

Dodaj swoją opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *