Twoje
konsultacje
0  /  100

Rozbudowa skrzyżowania ulicy Kilińskiego z ul. M. J. Piłsudskiego wraz z ulicą Kilińskiego w Zamościu

Inwestor:

Miasto Zamość ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość

Projektant:

mgr inż. Damian Łokaj

Tryb postępowania:

ZRID - Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

Status konsultacji:

Zamknięty
KILINSKIEGO 1

Założenia projektowe:

Kategoria ruchu – KR3

Droga o znaczeniu obronnym – Nie

Pojazd miarodajny – autobus

Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię – 115 kN

Kl. Tech. – Z

Grupa nośności gruntu: G4

Głębokość przemarzania hz: 1,0m

Warunek mrozoodporności: 0,70 hz

Prędkość projektowa : 50 km/h

Rozwiązania projektowe:

Zaprojektowano rozbudowę istniejącego skrzyżowania ulic Kilińskiego oraz Piłsudskiego poprzez wykonanie dodatkowego pasa ruchu do prawo skrętu, który znaczący wpłynie na poprawę przypsutości skrzyżowania oraz umożliwi połączenie ciągu pieszo-rowerowego (ciągu wspólnego) z projektowanym ciągiem w ulicy Piłsudskiego. Projekt zakłada realizację jezdni o szerokości 9,0 m, o nawierzchni o nawierzchni asfaltowej,  która zostanie obramowana krawężnikami betonowymi 10x30x100cm o odsłonięciu 12cm. Krawężnik po prawej stronie jak również chodnik, zjazdy oraz parking powinny zostać w nienaruszonym stanie. Włączenie do ulicy Piłsudskiego zaprojektowano za pomocą łuków poziomych o promieniu R=8,0 m. Ponadto projekt zakłada realizację skweru  o wymiarach 10,0 x 10,0 m w miejscu istniejącego budynku, który ze względu na stan techniczny będzie podlegał rozbiórce.

Zaprojektowano skwer o wymiarach 10,0 x 10,0 m  o nawierzchni z kostki klinkierowej oraz z płyt betonowych granitowych 50×50 cm. Na skwerze zaprojektowano cztery ławki oraz stojak na rowery. W centralnym punkcie skweru zaprojektowano nasadzenie drzewa dębu czerwonego (Quercus rubra L.) o wysokości około 3,0 m. Zaprojektowano również wykonanie wzmocnienia istniejącego chodnika i schodów z częścią elewacyjną z kostki klinkierowej na istniejącej części  muru oporowego i nowo wykonanym wzmocnieniu.

Zobacz projekt PZT KILIŃSKIEGO

Czy rozwiązania projektowe spełniają Twoje oczekiwania?

4 opinie o “Rozbudowa skrzyżowania ulicy Kilińskiego z ul. M. J. Piłsudskiego wraz z ulicą Kilińskiego w Zamościu

Dodaj swoją opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *