Twoje
konsultacje
0  /  100

PRZEBUDOWA ULICY WOJSKA POLSKIEGO W ZAMOŚCIU

Inwestor:

Miasto Zamość

Projektant:

mgr inż. Damian Łokaj

Tryb postępowania:

Pozwolenie na budowę

Status konsultacji:

Otwarty
mapa z lokalizacja 1

Założenia projektowe:

Kategoria ruchu – KR4

Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię – 115 kN

Pojazd miarodajny – autobus

Kl. Tech. – Z

Warunki gruntowe: proste

Grupa nośności podłoża gruntowego: G4

Głębokość przemarzania hz: 1,0m

Warunek mrozoodporności: 0,75 hz

Min. grubość konstrukcji nawierzchni ze względu na mrozoodporność powinna wynosić: 75 cm                

Prędkość projektowa : 40 km/h

Rozwiązania projektowe:

Układ komunikacyjny

Zaprojektowano przebudowę ulicy Wojska Polskiego w Zamościu od km 0+000.00 do km 0+938.46 (zakres robót określono od km 0+015.6 Do km 0+913.1). Na całej długości przedmiotowego odcinka zaprojektowano dwa pasy ruchu o szerokości 3,5m (po 1 pasie ruchu w obu kierunkach) oraz nową konstrukcję nawierzchni asfaltowej, którą obramowano za pomocą krawężnika betonowego o wymiarach 20x30x100 cm i odsłonięciu 12 cm. Ponadto w obrębie skrzyżowania z ul. Powiatową, Starowiejską i Karola Namysłowskiego zaprojektowano przebudowę istniejącej wyspy dzielącej, stanowiącej miejsce azylu dla pieszych oraz rowerzystów, oraz wzdłuż całości projektowanego odcinka, zaprojektowano przebudowę chodników, ścieżek rowerowych, ciągu wspólnego, zatok autobusowych oraz zjazdów publicznych i indywidualnych. Chodniki zaprojektowano o nawierzchni z płyt chodnikowych 50×50 cm koloru grafitowego i szerokości 2,0 m. Ścieżki rowerowe o szerokości 2,5m oraz ciąg wspólny o szerokości 3,5 m zaprojektowano o  nawierzchni mineralno-asfaltowej. Chodniki, ścieżki rowerowe oraz ciągi wspólne obramowano za pomocą obrzeża betonowego 6x20x100 cm oraz zaprojektowano jeden rząd kostki integracyjnej koloru czerwonego pomiędzy ścieżką rowerową a chodnikiem. Projektowana przebudowa zjazdów zakłada dostosowanie szerokości zjazdów do istniejących uwarunkowań. Zjazdy indywidualne zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego – gr. 8cm oraz o nawierzchni mineralno-asfaltowej w przypadku gdy zjazd przechodzi przez ciąg pieszo-rowerowy przyległy do jezdni, stosunku skosów 1.5:1,5 zaś zjazdy publiczne  o łukach poziomych R5-R6. Zjazdy indywidualne obramowano obrzeżem betonowym 8x30x100 cm, zaś zjazdy publiczne obramowano za pomocą krawężnika betonowego 20x30x100 cm. Wszystkie zjazdy zakończono obrzeżem betonowym 8x30x100 cm. Zatoki autobusowe zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego,  gr. 8 cm, i szerokości 3,0 m wraz ze skosem wyjazdowym 1:8 oraz skosem wjazdowym 1:4.. Dodatkowo na przedmiotowym odcinku zaprojektowano wymianę wpustów deszczowych, studzienek rewizyjnych oraz przesunięcie słupów oświetleniowych.

 

Na projektowanym odcinku drogi zaprojektowano przebudowę skrzyżowań o następujących parametrach:

  1. Skrzyżowanie z ul. Wrzosową w km 0+086.21

Skrzyżowanie zwykłe

R1=6,0 m, R2=6,0 m

  1. Skrzyżowanie z ul. Olchową w km 0+284.23

Skrzyżowanie zwykłe

R1=7,0 m, R2=10,0 m

  1. Skrzyżowanie z ul. Kalinową w km 0+594.64

Skrzyżowanie zwykłe

R1=7,0 m, R2=11,0 m

  1. Skrzyżowanie z Gen. J. Sowińskiego w km 0+903.70

Skrzyżowanie zwykłe

R1=6,0 m, R2=6,0 m

Zjazdy indywidualne

Nawierzchnię zjazdów indywidualnych zaprojektowano z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego o grubości 8 cm, które obramowano za pomocą obrzeża betonowego o wymiarach 8x30x100cm – zgodnie z załącznikiem graficznym oraz o nawierzchni mineralno-asfaltowej w przypadku gdy zjazd przechodzi przez ciąg pieszo-rowerowy przyległy do jezdni.  Szerokość zjazdów dostosowano do istniejących uwarunkowań i wynosi ona od 3,5 – 5,0 m oraz zastosowano skosy 1,5:1,5.

Zjazdy publiczne

Zaprojektowano zjazdy publiczne o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego o grubości 8 cm oraz o nawierzchni asfaltowej, które obramowano za pomocą krawężnika betonowego 20x30x100 cm – zgodnie z załącznikiem graficznym. Łuki poziome zaprojektowano o promieniu od 5,0 do 6,0m. Szerokość zjazdów dostosowano do istniejących uwarunkowań – szerokości zgodnie z planem sytuacyjnym oraz projektem zagospodarowania terenu.

Chodniki

Zaprojektowano chodniki o szerokości 2,0 m i spadku poprzecznym 2% w kierunku jezdni. Nawierzchnię chodników zaprojektowano z płyt betonowych koloru grafitowego 50×50 cm i grubości 7 cm, które obramowano za pomocą obrzeża betonowego 6x20x100 cm.  Dodatkowo pomiędzy ścieżką rowerową a chodnikiem zaprojektowano rozgraniczenie w postaci jednego rzędu z kostki brukowej betonowej – kostka integracyjna koloru czerwonego.

Ścieżki rowerowe

Zaprojektowano ścieżki rowerowe o szerokości 2,5 m i spadku poprzecznym 2% w kierunku jezdni. Nawierzchnię ścieżek rowerowych zaprojektowano z mieszanki mineralno – asfaltowej, oraz obramowano za pomocą obrzeża betonowego 6x20x100 cm.  Dodatkowo pomiędzy ścieżką rowerową a chodnikiem zaprojektowano rozgraniczenie w postaci jednego rzędu z kostki brukowej betonowej – kostka integracyjna koloru czerwonego.

Zatoki autobusowe

Zaprojektowano zatoki autobusowe z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego,  gr. 8 cm, i szerokości 3,0 m wraz ze skosem wyjazdowym 1:8 oraz skosem wjazdowym 1:4. Ponadto przy krawężniku (odsunięcie o 30 cm) zaprojektowano dwa rządy płyt integracyjnych koloru żółtego o wymiarach 30×30 cm.

Zobacz projekt PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czy rozwiązania projektowe spełniają Twoje oczekiwania?

2 opinie o “PRZEBUDOWA ULICY WOJSKA POLSKIEGO W ZAMOŚCIU

  1. Po co drogi rowerowe ? A może w celu połączenia ścieżki rowerowej ulicy lubelskiej z ulica legionów 🙂 nawet jakby zwiększyć dwukrotnie natężenie pojazdów na ulicy Wojska Polskiego to nawet wtedy nie trzeba byłoby robić przekroju 2×2 no chyba ze kosztem chodników 🙂 w sumie to po co ludzie maja chodzić pieszo 🙂

Dodaj swoją opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.