Twoje
konsultacje
0  /  100

Przebudowa ulicy Weteranów w Zamościu

Inwestor:

Miasto Zamość ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość

Projektant:

mgr inż. Damian Łokaj

Tryb postępowania:

Decyzja o pozwoleniu na budowę

Status konsultacji:

Zamknięty
WETERANOW1 1024x723 1

Założenia projektowe:

Kategoria ruchu – KR1
Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię – 115 kN
Pojazd miarodajny – pojazd służb komunalnych
Kl. Tech. – L
Warunki gruntowe: proste
Grupa nośności podłoża gruntowego: G4
Wskaźnik nośności CBR po 4 dniach nasączenia wodą: 2,5%
Wtórny moduł odkształcenia podłoża gruntowego: 32,9 MPa
Głębokość przemarzania hz: 1,0m
Warunek mrozoodporności: 0,60 hz
Min. grubość konstrukcji nawierzchni ze względu na mrozoodporność powinna wynosić: 60 cm
Prędkość projektowa : 40 km/h

Rozwiązania projektowe:

Początek zakresu robót nawierzchniowych zaprojektowano od km 0+003.80 przy skrzyżowaniu z ulicą Świętego Piątka, a koniec w km 0+745.01. Zaprojektowano drogę o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm w kolorze szarym o stałej szerokości 5,5 m oraz o przekroju rzymskim i spadku 2%, którą obramowano za pomocą krawężnika betonowego 15x30x100 cm o odsłonięciu 12 cm. Włączenie projektowanej ulicy do istniejącej ulicy Świętego Piątka zaprojektowano za pomocą łuków poziomych o promieniach równych R=6,0 m.

Dodatkowo zaprojektowano wzdłuż drogi lewostronny chodnik z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr. 6 cm o szerokości 1,7 – 2,0 m. Ponadto projekt zakłada realizację zjazdów indywidualnych, publicznych i dojść do furtek. Zjazdy indywidualne o skosach 1,5:1,5m, zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego, o grubości 8 cm, które obramowano za pomocą obrzeża betonowego o wymiarach 8x30x100cm bądź za pomocą krawężnika betonowego o wymiarach 15x30x100 cm. Szerokość zjazdów indywidualnych dostosowano do istniejących warunków i wynoszą odpowiednio 4,0 – 4,7 m.

Zjazdy publiczne zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego o grubości 8 cm i łukach poziomych R5, które obramowano za pomocą krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100cm. Dojścia do furtek zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego, o grubości 6 cm, które obramowano za pomocą obrzeża betonowego 6x20x100 cm. Przedmiotem inwestycji jest również budowa kanalizacji deszczowej na całej długości ulicy Weteranów.

Zobacz projekt PZT WETERANÓW

Czy rozwiązania projektowe spełniają Twoje oczekiwania?

Opinie o “Przebudowa ulicy Weteranów w Zamościu

  1. NARESZCIE BĘDZIEMY MIELI DROBIONĄ DROGE. WIELE SIĘ NIE ZMIENI ALE PRZYNAJMNIEJ BĘDZIE ŁADNIE I MOŻE NIE BEDZIE JUŻ TYCH DZIUR

Dodaj swoją opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *