Twoje
konsultacje
0  /  100

PRZEBUDOWA ULICY PODWALE W ZAMOŚCIU NA ODCINKU OD UL. OKOPOWEJ DO ULICY KOŹMIANA

Inwestor:

Miasto Zamość

Projektant:

mgr inż. Damian Łokaj

Tryb postępowania:

Pozwolenie na budowę

Status konsultacji:

Otwarty
MAPA LOKALIZACJA

Założenia projektowe:

Kategoria ruchu – KR2

Droga o znaczeniu obronnym – Nie

Pojazd miarodajny – pojazd komunalny – symbol pojazdu PK

Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię – 115 kN

Warunki gruntowe: proste

Grupa nośności podłoża gruntowego: G4

Głębokość przemarzania hz: 1,0m

Warunek mrozoodporności: 0,65 hz

Min. grubość konstrukcji nawierzchni ze względu na mrozoodporność powinna wynosić: 65 cm          

Rozwiązania projektowe:

Układ komunikacyjny

Zaprojektowano przebudowę ulicy Podwale na odcinku od ul. Okopowej do ul. Andrzeja Edwarda Koźmiana. Początek zakresu robót nawierzchniowych zaprojektowano od km 0+003.57 a koniec w km 0+098.00. Projektowana ulica charakteryzuje się nawierzchnią asfaltową, szerokością stałą równą 5,50 m oraz spadkiem daszkowym 2%. Ulicę obramowano krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30x100cm o odsłonięciu 12 cm. Ponadto projekt zakłada przebudowę miejsc parkingowych oraz dróg dla pieszych wzdłuż przedmiotowej ulicy, a także  przebudowę zjazdów. Drogi dla pieszych zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr 6 cm, które obramowano za pomocą obrzeża 6x20x100 cm.  Zjazdy zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego o grubości 8 cm oraz o nawierzchni asfaltowej (zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu). Szerokości zjazdów dostosowano do istniejących warunków i wynoszą one 5,0 – 5,4 m. Zjazdy zaprojektowano ze skosami o stosunku 1,5 : 1,5 lub  z łukami poziomymi R=6,0 m (zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu). Miejsca parkingowe zaprojektowano z prawej strony przedmiotowej ulicy oraz w miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym. Miejsca parkingowe – równoległe –  zlokalizowane wzdłuż ulicy zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego gr. 8 cm oraz o wymiarach 3,0 x 6,0 m. Pozostałe miejsca parkingowe zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr. 8 cm oraz o wymiarach 2,5 x 5,0 m ( w tym jedno miejsce parkingowe o wymiarach 3,6 x 5,0 m przeznaczone dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami). Dodatkowo projekt zakłada przebudowę drogi manewrowej prowadzącej do niniejszych miejsc parkingowych. Nawierzchnię drogi manewrowej zaprojektowano z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego gr. 8 cm. W ramach niniejszej inwestycji zaplanowano również budowę kanalizacji deszczowej oraz nasadzenia drzew.

  1. Skrzyżowanie z ul. Okopową w km 0+000.00

Skrzyżowanie zwykłe trzywlotowe
R1= 8,0m  R2=8,0m

  1. Skrzyżowanie z ul. Andrzeja Edwarda Koźmiana w km 0+098.00.

R1= 8,0m  R2=8,0m

 Zjazdy

Zjazdy zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego o grubości 8 cm oraz o nawierzchni asfaltowej (zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu). Szerokości zjazdów dostosowano do istniejących warunków i wynoszą one 5,0 – 5,4 m. Zjazdy obramowano za pomocą krawężnika betonowego 15x30x100 cm lub za pomocą obrzeża betonowego 8x30x100 cm (wszystkie zjazdy zakończono obrzeżem betonowym 8x30x100 cm) oraz zaprojektowano ze skosami o stosunku 1,5 : 1,5 lub  z łukami poziomymi R=6,0 m (zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu).

Drogi dla pieszych  

Zaprojektowano budowę dróg dla pieszych o szerokości 2,0 m oraz spadku poprzecznym o wartości 2% . Nawierzchnię dróg dla pieszych zaprojektowano z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr 6 cm, które obramowano za pomocą obrzeża 6x20x100 cm koloru szarego. Drogi dla pieszych poszerzono w obrębie przejść dla pieszych do szerokości 4,0m.

Miejsca parkingowe

Miejsca parkingowe zaprojektowano z prawej strony przedmiotowej ulicy oraz w miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym. Miejsca parkingowe – równoległe –  zlokalizowane wzdłuż ulicy zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego gr. 8 cm oraz o wymiarach 3,0 x 6,0 m. Pozostałe miejsca parkingowe zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr. 8 cm oraz o wymiarach 2,5 x 5,0 m ( w tym jedno miejsce parkingowe o wymiarach 3,6 x 5,0 m przeznaczone dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami). Dodatkowo projekt zakłada przebudowę drogi manewrowej prowadzącej do niniejszych miejsc parkingowych. Nawierzchnię drogi manewrowej zaprojektowano z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego gr. 8 cm.  Miejsca parkingowe obramowano za pomocą krawężnika betonowego 15x30x100 cm o odsłonięciu 12 cm; od strony jezdni zaprojektowano krawężniki betonowe 15x30x100 cm wtopione.

Zobacz projekt PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czy rozwiązania projektowe spełniają Twoje oczekiwania?

Dodaj swoją opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *