Twoje
konsultacje
0  /  100

Przebudowa ulicy Partyzantów (od zjazdu na parking do skrzyżowania ulic Odrodzenia – Orląt Lwowskich – Partyzantów) w Zamościu

Inwestor:

Miasto Zamość ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość

Projektant:

mgr inż. Damian Łokaj

Tryb postępowania:

Decyzja o pozwoleniu na budowę

Status konsultacji:

Otwarty
PARTYZANTOW PRZEBUDOWA

Założenia projektowe:

Kategoria ruchu – KR3

Ulica Partyzantów – droga powiatowa

Droga o znaczeniu obronnym – Nie

Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię – 115 kN

Pojazd miarodajny – autobus

Kl. Tech. – Z

Grupa nośności gruntu: G4                                          

Głębokość przemarzania hz: 1,0m

Warunek mrozoodporności: 0,70 hz                         

Prędkość projektowa : 50 km/h

Rozwiązania projektowe:

Zakres robót określono od km 0+032,81 do km 0+649,36. Z zakresu opracowania wyłączono działkę kolejową, ponieważ stanowi ona teren zamknięty. Opracowanie na terenie kolejowym stanowi oddzielne opracowanie. Początek zakresu robót przebudowy ulicy Partyzantów został zaprojektowany w nawiązaniu do opracowania remontu konserwatorskiego ulicy Partyzantów, który polega na przebudowie ulicy do szerokości 7,0 m po jednym pasie w obu kierunkach. Zaprojektowano odcinek przejściowy z dwóch pasów ruchu do czterech pasów przy skrzyżowaniu skanalizowanym z ulica Peowiaków. Zaprojektowano jeden pas w kierunku Starego Miasta oraz trzy pasy w kierunku Nowego Miasta. Do skrzyżowania z ulicą Peowiaków oraz przejazdu kolejowego zaprojektowano nową konstrukcję nawierzchni asfaltowej, którą obramowano za pomocą krawężnika granitowego o wymiarach 20x30x100 cm i odsłonięciu 12 cm. Ponadto na przedmiotowym fragmencie zaprojektowano wyspę dzielącą o nawierzchni z kostki klinkierowej koloru czerwonego, chodnik o nawierzchni z płyt chodnikowych 50×50 cm koloru grafitowego i szerokości 3,0 m , a także ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych 50×50 cm i nawierzchni asfaltowej, które obramowano obrzeżem granitowym o wymiarach 6x20x100 cm. Zjazdy zaprojektowano o nawierzchni z kostki klinkierowej koloru czerwonego oraz z kostki granitowej płomieniowanej koloru szarego. Szerokości zjazdów dostosowano do istniejących warunków, zaś łuki poziome wynoszą odpowiednio R5, R8. Dodatkowo na przedmiotowym odcinku zaprojektowano kanalizację deszczową, kanał technologiczny oraz przebudowę oświetlenia ulicznego.

Przebudowa ulicy Partyzantów od przejazdu kolejowego do końca zakresu opracowania zakłada budowę jezdni o czterech pasach ruchu – po dwa pasy w danym kierunku i o szerokości pasa równej 3,0 m. Jezdnię zaprojektowano o nawierzchni asfaltowej, którą obramowano za pomocą krawężnika betonowego o wymiarach 20x30x100 cm i odsłonięciu 12 cm. Dodatkowo zaprojektowano trzy zatoki autobusowe o szerokości 3 m, nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego o gr. 8 cm wraz ze skosem wyjazdowym 1:8 oraz skosem wjazdowym 1:4, budowę chodników o nawierzchni z płyt chodnikowych chodnikowych 50×50 cm koloru grafitowego i szerokości 2,5 m oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,5 m, nawierzchni z płyt chodnikowych 50×50 cm i nawierzchni asfaltowej. Projektowane chodniki oraz ciąg pieszo-rowerowy obramowano za pomocą obrzeża betonowego o wymiarach 6x20x100 cm.  Ponadto zaprojektowano budowę zjazdów publicznych i indywidualnych. Zjazdy publiczne zaprojektowano o nawierzchni asfaltowej i szerokości dostosowanej do istniejących warunków, które wynoszą 5,0 m do 7,1 m, zaś łuki poziome wynoszą odpowiednio 5,0-8,0m.  Zjazdy publiczne obramowano za pomocą krawężnika betonowego o wymiarach 20x30x100cm. Zjazdy indywidualne zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, typu Holland,  koloru czerwonego o grubości 8 cm.  Szerokości zjazdów dostosowano do istniejących warunków i wynoszą one od 3,0 m do 6,4 m, natomiast stosunek skosów to 1,5 : 1,5.   Zjazdy zakończono obrzeżem betonowym 8x30x100cm.  Przy budynku Banku Pekao BP zaprojektowano przebudowę istniejącego parkingu, który zakłada wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni, ustawienie nowych krawężników oraz wydzielenie miejsc parkingowych. Nawierzchnię miejsc postojowych zaprojektowano z kostki klinkierowej koloru czerwonego zaś jezdnię manewrową o nawierzchni z kostki granitowej płomieniowanej koloru szarego.  Ponadto zaprojektowano kanalizację deszczową oraz przebudowę oświetlenia ulicznego.

Zobacz projekt PZT PRZEBUDOWA PARTYZANTÓW

Czy rozwiązania projektowe spełniają Twoje oczekiwania?

2 opinie o “Przebudowa ulicy Partyzantów (od zjazdu na parking do skrzyżowania ulic Odrodzenia – Orląt Lwowskich – Partyzantów) w Zamościu

Dodaj swoją opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.