Twoje
konsultacje
0  /  100

PRZEBUDOWA LOTNISKA ZAMOŚĆ (EPZA)

Inwestor:

Powiat Zamojski

Projektant:

mgr inż. Damian Łokaj

Tryb postępowania:

Pozwolenie na budowę

Status konsultacji:

Zamknięty
ORIENTACJA SZARA

Założenia projektowe:

Nawierzchnię darniową zaprojektowano tak aby możliwe było eksploatowanie samolotów, których obciążenie na goleń nie przekracza 100 kN

Kod referencyjny lotniska – 2A

Samolot o maksymalnej masie startowej (mtom) – 5700 kg

Warunki gruntowe: proste

Grupa nośności podłoża gruntowego: G4

Rozwiązania projektowe:

Układ komunikacyjny

Wymiar zaprojektowanego pasa startowego bez nawierzchni sztucznej wzmocnionej to  950mx50m (1070mx70m z zabezpieczeniami) i azymucie 126o-306o. Projektowany odcinek pasa startowego dostosowano do ukształtowania terenu istniejącego tak, aby w stopniu jak najmniejszym ingerować w krajobraz oraz przyległe zagospodarowanie terenu. Zaprojektowana nawierzchnia ażurowa z geokraty pełnić będzie istotną funkcję dla lotniska ponieważ pas startowy będzie posiadał parametry techniczne szerokości, długości oraz pochyleń poprzecznych oraz podłużnych dedykowanych dla lotnik o  specyfikacji publicznej niepodlegającej certyfikacji. Zgodnie z postanowieniami art. 61 ust. 1 ustawy Prawo lotnicze, zarządzający lotniskiem może dokonać istotnych zmian eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska po uzyskaniu zezwolenia Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zwanego dalej Prezesem Urzędu. Zaprojektowane elementy zmian technicznych lotniska wpłynie na jego funkcjonalność oraz podniesie poziom bezpieczeństwa operacji wykonywanych na lotnisku.

Zakres rzeczowy inwestycji:

– likwidacji drogi startowej DS1 bez nawierzchni sztucznej

– likwidacji starych powierzchni ograniczających i wyznaczenie nowych od zabezpieczeń nowej drogi startowej: powierzchni podejścia 1:25 i powierzchni przejściowej 1:5.

– wykonaniu rozbudowy drogi startowej DS1 bez nawierzchni sztucznej wzmocnionej o wymiarach 950mx50m

– zmianie szerokości drogi kołowania DK-A progu THR 30 z 69 m na 20 m

– zmianie przebiegu lokalizacji ogrodzenia

– budowie stałego systemu świateł: światła początku i końca drogi startowej oraz światła krawędziowe

Zobacz projekt PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czy rozwiązania projektowe spełniają Twoje oczekiwania?

Dodaj swoją opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.