Twoje
konsultacje
0  /  100

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110406 L W M. WÓLKA PANIEŃSKA

Inwestor:

Gmina Zamość ul. Peowiaków 92 22-400 Zamość

Projektant:

mgr inż. Damian Łokaj

Tryb postępowania:

ZRID - Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

Status konsultacji:

Otwarty
WOLKA 1

Założenia projektowe:

Kategoria ruchu – KR1

Droga o znaczeniu obronnym – Nie

Pojazd miarodajny – autobus

Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię – 115 kN

Kl. Tech. – L

Grupa nośności gruntu: G4

Głębokość przemarzania hz: 1,0m

Warunek mrozoodporności: 0,60 hz

Prędkość projektowa : 40 km/h

Rozwiązania projektowe:

Zaprojektowano rozbudowę drogi w miejscowości Wólka Panieńska. Początek zakresu robót nawierzchniowych zaprojektowano od km 0+013,60 a koniec w km 0+221,34 oraz od km 0+008,51 do km0+25,36. Projektowany odcinek drogi ma stałą szerokość drogi równą 5,5 m oraz nawierzchnię z kostki brukowej betonowej koloru szarego o grubości 8 cm. Drogę obramowano krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30x100cm  o odsłonięciu 12 cm. Włączenie do drogi gminnej w kierunku Kalinowic zaprojektowano za pomocą łuków poziomych o promieniu równym odpowiednio R=7,0 i R=10,0  m. Ponadto projekt zakłada realizację zjazdów indywidualnych. Zjazdy indywidualne zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego,  o grubości 8 cm, które obramowano za pomocą obrzeża betonowego o wymiarach 8x30x100cm, oraz zaprojektowano dwa zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego, o grubości 8 cm. Przedmiotowy zajazd obramowano za pomocą krawężnika betonowego o wymiarach 15x30x100 cm.  Szerokości zjazdów dostosowano do istniejących warunków i wynoszą one od 3,8 do 5,3m.

Zaprojektowano przebudowę istniejącego skrzyżowania w km 0+207,00 o następujących parametrach:

Skrzyżowanie trójwlotowe zwykłe:

Promienie łuków: R=10,0 i R =7,0 m

Dodatkowo zaprojektowano kanał technologiczny, budowę odwodnienia oraz uzupełnienie oświetlenia ulicznego.

Zobacz projekt PZT WÓLKA PANIEŃSKA

Czy rozwiązania projektowe spełniają Twoje oczekiwania?

Opinie o “ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110406 L W M. WÓLKA PANIEŃSKA

Dodaj swoją opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.