Twoje
konsultacje
0  /  100

BUDOWA ULICY ŻWIRKI I WIGURY ETAP II OD UL. NADLEŚNEJ DO UL. KOLONIJNEJ W ŚWIDNIKU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Inwestor:

Gmina Miejska Świdnik

Projektant:

mgr inż. Damian Łokaj

Tryb postępowania:

ZRID - Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

Status konsultacji:

Otwarty
LOKALIZACJA ZWIRKI

Założenia projektowe:

Kategoria ruchu – KR3

Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię – 115 kN

Warunki gruntowe: proste

Grupa nośności podłoża gruntowego: G4

Głębokość przemarzania hz: 1,0m

Warunek mrozoodporności: 0,70 hz

Min. grubość konstrukcji nawierzchni ze względu na mrozoodporność powinna wynosić: 70 cm                

Rozwiązania projektowe:

Układ komunikacyjny

Zaprojektowano budowę ul. Żwirki i Wigury wraz z infrastrukturą towarzyszącą . Początek zakresu robót nawierzchniowych zaprojektowano od km 0+003.00 a koniec w km 0+494.72 oraz od km 0+000.00 do km 0+054.88. Projektowana ulica charakteryzuje się nawierzchnią z asfaltową oraz szerokością stałą równą 6,00 m (Droga serwisowa – ul. Kolonijna o szerokości 5,50 m) oraz spadkiem daszkowym 2%. Ulicę obramowano krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30x100cm o odsłonięciu 12 cm. Ponadto projekt zakłada budowę chodnika oraz ścieżki rowerowej wzdłuż przedmiotowej ulicy, a także  zjazdów publicznych. Chodniki  zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego gr 6 cm, które obramowano za pomocą obrzeża 6x20x100 cm koloru czerwonego, zaś ścieżkę rowerową o nawierzchni mineralno-asfaltowej.  Zjazdy publiczne zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego,  o grubości 8 cm. Zjazdy zakończono obrzeżem 8x30x100 cm, zaś od strony jezdni krawężnikiem najazdowym 15x22x100 cm o odsłonięciu „4cm”. Dodatkowo projekt zakłada budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz kanału technologicznego.

Zjazdy publiczne

Nawierzchnię zjazdu publicznego zaprojektowano z kostki brukowej betonowej koloru szarego o grubości 8 cm który obramowano za pomocą krawężnika betonowego o wymiarach 15x30x100 cm. Szerokość projektowanego zjazdu wynosi 5,0 m oraz zastosowano łuki poziome R=5,0m.  Zjazd zakończono obrzeżem betonowym 8x30x100 cm, zaś od strony jezdni krawężnikiem najazdowym 15x22x100 cm koloru szarego o odsłonięciu „4cm”.

Chodniki 

Zaprojektowano budowę chodnika o szerokości 2,0 m oraz spadku poprzecznym o wartości 2% . Nawierzchnię chodnika zaprojektowano z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego o grubości 6 cm, który obramowano za pomocą obrzeża betonowego 6x20x100cm koloru czerwonego.

Ścieżka rowerowa

Zaprojektowano budowę ścieżki rowerowej o szerokości 2,0 m oraz spadku poprzecznym o wartości 2% . Nawierzchnię ścieżki zaprojektowano z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz obramowano za pomocą obrzeża betonowego 6x20x100cm koloru czerwonego.

Zobacz projekt PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czy rozwiązania projektowe spełniają Twoje oczekiwania?

Dodaj swoją opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.