Twoje
konsultacje
0  /  100

Budowa ulicy Witolda Pileckiego w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Inwestor:

Gmina Miejska Świdnik ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, 21-040 Świdnik

Projektant:

mgr inż. Damian Łokaj

Tryb postępowania:

ZRID - Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

Status konsultacji:

Zamknięty
PILECKIEGO

Założenia projektowe:

Kategoria ruchu – KR1

Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię – 115 kN

Pojazd miarodajny – pojazd służb komunalnych

Kl. Tech. – L

Grupa nośności gruntu: G4                                     

Głębokość przemarzania hz: 1,0m

Warunek mrozoodporności: 0,60 hz                            

Prędkość projektowa : 40 km/h

Rozwiązania projektowe:

Układ komunikacyjny

Zaprojektowano budowę ulicy Pileckiego w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Początek zakresu robót nawierzchniowych zaprojektowano od km 0+004.99 a koniec w km 0+284.46. Projektowana ulica charakteryzuje się nawierzchnią asfaltową oraz szerokością stałą równą 6,0 m. Ulicę obramowano krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30x100cm o odsłonięciu 12 cm. Ponadto projekt zakłada budowę chodników, dojść do furtek oraz zjazdów indywidualnych. Chodniki zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego i grubości 6 cm, zaś zjazdy indywidualne zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego,  o grubości 8 cm.  Szerokości zjazdów dostosowano do istniejących warunków i wynoszą one od 4,0 do 6,0 m. W projekcie nawiązano do zaprojektowanego skrzyżowania z ul. Działkowca, które stanowi odrębne opracowanie. Jedyną zmianę jaką naniesiono do niniejszego projektu, jest poszerzenie ul. Pileckiego w obrębie skrzyżowania z 5,0 m  do 6,0 m.

  1. Skrzyżowanie z ul. Działkowca w km. 0+ 155.1

Skrzyżowanie zwykłe czterowlotowe

R1=8,0 m, R2=8,0 m, R3=8,0 m, R4=8,0 m

  1. Skrzyżowanie z ul. Tymiankową w km. 0+ 281.9

Skrzyżowanie zwykłe trzywlotowe

R1=8,0 m, R2=8,0 m

 Zjazdy indywidualne

Nawierzchnię zjazdów indywidualnych zaprojektowano z kostki brukowej betonowej koloru szarego o grubości 8 cm które obramowano za pomocą obrzeża betonowego o wymiarach 8x30x100cm wraz ze  skosami o stosunku 1,5 : 1,5m w przypadku gdy zjazd przechodzi przez chodnik przyległy do jezdni. Pozostałe zjazdy obramowano za pomocą krawężnika betonowego o wymiarach 15x30x100 cm oraz zastosowano łuki poziome R=5,0m.  Szerokości zjazdów dostosowano do istniejących warunków i wynoszą one od 4,0 m do 6,0 m.

Dojścia do furtek

Nawierzchnię dojścia zaprojektowano z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego o grubości 6 cm które obramowano za pomocą obrzeża betonowego o wymiarach 6x20x100cm.

Chodniki

Zaprojektowano budowę chodników o szerokości 2,0 m oraz spadku poprzecznym o wartości 2% . Nawierzchnię chodników zaprojektowano z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego o grubości 6 cm, które obramowano za pomocą obrzeża betonowego 6x20x100cm.

Zobacz projekt PILECKIEGO PZT

Czy rozwiązania projektowe spełniają Twoje oczekiwania?

Dodaj swoją opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.