Twoje
konsultacje
0  /  100

BUDOWA ULICY ŚW. BRATA ALBERTA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W ŚWIDNIKU

Inwestor:

Gmina Miejska Świdnik

Projektant:

mgr inż. Damian Łokaj

Tryb postępowania:

ZRID - Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

Status konsultacji:

Zamknięty
LOKALIZACJA 1

Założenia projektowe:

Kategoria ruchu – KR2

Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię – 115 kN

Warunki gruntowe: proste

Grupa nośności podłoża gruntowego: G4

Głębokość przemarzania hz: 1,0m

Warunek mrozoodporności: 0,65 hz

Min. grubość konstrukcji nawierzchni ze względu na mrozoodporność powinna wynosić: 65 cm    

Rozwiązania projektowe:

Układ komunikacyjny

Zaprojektowano budowę ul. św. Brata Alberta w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz sięgacza z przedmiotowej ulicy do ul. ks. Jerzego Popiełuszki. Początek zakresu robót nawierzchniowych zaprojektowano od km 0+005.00 a koniec w km 0+161.58 oraz sięgacza od km 0+000.00 do km 0+116.77. Projektowana ulica charakteryzuje się nawierzchnią z kostki brukowej betonowej koloru szarego, szerokością stałą równą 6,00 m (sięgacz o szerokości stałej 5,50 m) oraz spadkiem daszkowym 2%. Ulicę obramowano krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30x100cm o odsłonięciu 12 cm. Ponadto projekt zakłada budowę chodników wzdłuż przedmiotowej ulicy oraz sięgacza, a także  zjazdów indywidualnych i publicznych. Chodniki  zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego gr 6 cm, które obramowano za pomocą obrzeża 6x20x100 cm koloru czerwonego.  Zjazdy indywidualne zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego o grubości 8 cm. Szerokość projektowanych zjazdów wynoszą 4,0 m. Zjazdy indywidualne zaprojektowano ze skosami o stosunku 1,5 : 1,5. Zjazdy publiczne zaprojektowano również o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego,  o grubości 8 cm i szerokości 5,0 m wraz z łukami poziomymi R=5,0 m. Dodatkowo projekt zakłada budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz kanału technologicznego.

  1. Sięgacz początek w km 0+109.11
    R1= 8,0m  R2=8,0m
  2. Skrzyżowanie sięgacza z ul. Św. Brata Alberta z ul.Ks. Jerzego Popiełuszki w km 0+119.52

Skrzyżowanie zwykłe trzywlotowe

R1=6,0 m  R2=6,0 m

 

Zjazdy indywidualne

Nawierzchnię zjazdu indywidualnego zaprojektowano z kostki brukowej betonowej koloru szarego o grubości 8 cm który obramowano za pomocą obrzeża betonowego o wymiarach 8x30x100 cm. Szerokość projektowanego zjazdu wynosi 4,0 m. Wszystkie zjazdy indywidualne zaprojektowano ze skosami o stosunku 1,5 : 1,5 oraz zakończono od strony jezdni krawężnikiem najazdowym 15x22x100 cm koloru szarego o odsłonięciu „4cm”, zaś od strony działek obrzeżem 8x30x100 cm koloru czerwonego.

Zjazdy publiczne

Nawierzchnię zjazdu publicznego zaprojektowano z kostki brukowej betonowej koloru szarego o grubości 8 cm który obramowano za pomocą krawężnika betonowego o wymiarach 15x30x100 cm. Szerokość projektowanego zjazdu wynosi 5,0 m oraz zastosowano łuki poziome R=5,0m.  Zjazd zakończono obrzeżem betonowym 8x30x100 cm koloru czerwonego, zaś od strony jezdni krawężnikiem najazdowym 15x22x100 o odsłonięciu „4cm” cm koloru szarego.

Chodniki 

Zaprojektowano budowę chodnika o szerokości 2,0 m oraz spadku poprzecznym o wartości 2% . Nawierzchnię chodnika zaprojektowano z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego o grubości 6 cm, który obramowano za pomocą obrzeża betonowego 6x20x100cm koloru czerwonego. W obrębie przejść dla pieszych chodniki poszerzono do szerokości 2,50 m.

Zobacz projekt PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENEM

Czy rozwiązania projektowe spełniają Twoje oczekiwania?

Dodaj swoją opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *