Twoje
konsultacje
0  /  100

BUDOWA UL. SĄSIEDZKIEJ WRAZ Z POŁĄCZENIEM Z AL. LOTNIKÓW POLSKICH DROGĄ GMINNĄ KDL-G WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Inwestor:

Gmina Miejska Świdnik

Projektant:

mgr inż. Damian Łokaj

Tryb postępowania:

ZRID - Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

Status konsultacji:

Zamknięty
LOKALIZACJA 2

Założenia projektowe:

Kategoria ruchu – KR3

Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię – 115 kN

Warunki gruntowe: proste

Grupa nośności podłoża gruntowego: G4

Głębokość przemarzania hz: 1,0m

Warunek mrozoodporności: 0,70 hz

Min. grubość konstrukcji nawierzchni ze względu na mrozoodporność powinna wynosić: 70 cm                

Rozwiązania projektowe:

Układ komunikacyjny

Zaprojektowano budowę drogi gminnej – ul. Sąsiedzka wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zakres robót nawierzchniowych zaprojektowano:
– od ul. Aleja Lotników Polskich do ul. Gospodarczej od km 0+005.00 do  km 0+684.84
– od ul. Sąsiedzkiej do ul. Aleja NZSS „Solidarność” od km 0+000.00 do km 0+445.20
– od ul. Sąsiedzkiej do ul. Sympatycznej od km 0+000.00 do km 0+053.49
–  od ul. Sąsiedzkiej do ul. Serdecznej od km 0+000.00 do km 0+065.26

Projektowana ulica charakteryzuje się nawierzchnią asfaltową, szerokością stałą równą 6,0 m oraz spadkiem daszkowym 2%. Ulicę obramowano krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30x100cm o odsłonięciu 12 cm. W ciągu ul. Sąsiedzkiej od ul. Al. Lotników Polskich do ul. Gospodarczej oraz w ciągu ul. Sąsiedzkiej w kierunku ul. Al. NZSS „Solidarność” zaprojektowano prawostronny ciąg wspólny oraz lewostronny chodnik. Chodniki zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego i grubości 6 cm, zaś ciąg wspólny o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej. Zjazdy indywidualne o szerokości 4,0 m zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego o grubości 8 cm oraz o nawierzchni mineralno-asfaltowej (gdy zjazd przechodzi przez projektowany ciąg wspólny). Zjazdy indywidualne zaprojektowano ze  skosami o stosunku 1,5 : 1,5m. Dodatkowo projekt zakłada budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz kanału technologicznego.

  1. Skrzyżowanie z ul. Al. Lotników Polskich w km 0+000.00

R1=8,0 m, R2=8,0 m,

  1. Skrzyżowanie w km 0+086.4

Skrzyżowanie zwykłe czterowlotowe

R1=8,0 m, R2=8,0 m R3=8,0 m, R4=8,0 m

  1. Skrzyżowanie w km 0+514.5

Skrzyżowanie zwykłe trzywlotowe

R1=8,0 m, R2=12,0 m,

  1. Skrzyżowanie z ul. Gospodarczą w km 0+687.67

Skrzyżowanie zwykłe trzywlotowe

R1=8,0 m, R2=8,0 m

  1. Skrzyżowanie z ul. Sympatyczną 0+218.40

Skrzyżowanie zwykłe czterowlotowe

R1=8,0 m, R2=8,0 m R3=8,0 m, R4=8,0 m

  1. Skrzyżowanie z ul. Serdeczną 0+344.6

Skrzyżowanie zwykłe trzywlotowe

R1=8,0 m, R2=8,0 m

 

Zjazdy indywidualne

Nawierzchnię zjazdów indywidualnych zaprojektowano z kostki brukowej betonowej koloru szarego o grubości 8 cm oraz o nawierzchni mineralno-asfaltowej (gdy zjazd przechodzi przez projektowany ciąg wspólny).  Projektowane zjazdy (gdy zjazd przechodzi przez projektowany ciąg wspólny) obramowano za pomocą obrzeża betonowego o wymiarach 6x20x100 cm  koloru czerwonego oraz zakończono za pomocą obrzeża betonowego o wymiarach 8x30x100cm koloru czerwonego wraz ze  skosami o stosunku 1,5 : 1,5m (od strony jezdni zjazdy zakończono za pomocą krawężnika 12x30x100 cm o odsłonięciu 4 cm). Szerokość zjazdów indywidualnych wynosi 4,0 m.

Chodniki 

Zaprojektowano budowę chodnika o szerokości 2,0 m (szerokość 2,50 m w obrębie przejść dla pieszych) oraz spadku poprzecznym o wartości 2% . Nawierzchnię chodnika zaprojektowano z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego o grubości 6 cm, który obramowano za pomocą obrzeża betonowego 6x20x100cm koloru czerwonego.

Ciąg wspólny

Zaprojektowano budowę ciągu wspólnego o szerokości 3,5 m oraz spadku poprzecznym o wartości 2% . Nawierzchnię ciągu wspólnego zaprojektowano z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz obramowano za pomocą obrzeża betonowego 6x20x100cm koloru czerwonego.

Zobacz projekt PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENEM ETAP I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENEM ETAP II

Czy rozwiązania projektowe spełniają Twoje oczekiwania?

Dodaj swoją opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *