Twoje
konsultacje
0  /  100

BUDOWA DROGI GMINNEJ SYM. 2KDL OD UL. ARMII KRAJOWEJ DO UL. DZIAŁKOWCA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Inwestor:

Gmina Miejska Świdnik

Projektant:

mgr inż. Damian Łokaj

Tryb postępowania:

ZRID - Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

Status konsultacji:

Otwarty
LOKALIZACJA

Założenia projektowe:

Kategoria ruchu – KR3

Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię – 115 kN

Warunki gruntowe: proste

Grupa nośności podłoża gruntowego: G4

Głębokość przemarzania hz: 1,0m

Warunek mrozoodporności: 0,70 hz

Min. grubość konstrukcji nawierzchni ze względu na mrozoodporność powinna wynosić: 70 cm  

Rozwiązania projektowe:

Układ komunikacyjny

Zaprojektowano budowę drogi gminnej sym. 2KDL w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Początek zakresu robót nawierzchniowych zaprojektowano od km 0+003.50 a koniec w km 0+491.40. Projektowana ulica charakteryzuje się nawierzchnią asfaltową, szerokością stałą równą 6,0 m oraz spadkiem daszkowym 2%. Ulicę obramowano krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30x100cm o odsłonięciu 12 cm. Ponadto projekt zakłada budowę prawostronnego chodnika, lewostronnego ciągu wspólnego oraz zjazdów indywidualnych i publicznych. Chodniki zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego i grubości 6 cm, zaś ciąg wspólny o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej. Zjazdy indywidualne zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego o grubości 8 cm. Zjazd publiczny zaprojektowano również o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego,  o grubości 8 cm i szerokości 5,0 m wraz z łukami poziomymi R=5,0 m. W projekcie nawiązano sytuacyjnie i wysokościowo do projektu ul.Działkowca, które stanowi odrębne opracowanie. Jedyną zmianę jaką naniesiono do niniejszego projektu, jest symetryczne poszerzenie projektowanej ulicy (ul.2KDL) w obrębie skrzyżowania z 5,0 m  do 6,0 m. Dodatkowo projekt zakłada budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz kanału technologicznego.

  1. Skrzyżowanie z ul. Armii Krajowej w km. 0+ 000.00

R1=8,0 m, R2=8,0 m,

  1. Skrzyżowanie z ul. sym. 2KDL w km 0+370.17

Skrzyżowanie zwykłe trzywlotowe

R1=8,0 m, R2=8,0 m

  1. Skrzyżowanie z ul. Działkowca w km 0+502.93

Skrzyżowanie zwykłe czterowlotowe

R1=8,0 m, R2=8,0 m, R3=8,0 m, R4=8,0 m

 

Zjazdy indywidualne

Nawierzchnię zjazdu indywidualnego zaprojektowano z kostki brukowej betonowej koloru szarego o grubości 8 cm który obramowano za pomocą za pomocą krawężnika betonowego o wymiarach 15x30x100 cm. Szerokość projektowanego zjazdu wynosi 5,0 m oraz zastosowano łuki poziome R=5,0m.  Od strony jezdni zaprojektowano krawężnik najazdowy 15x22x100 cm o odsłonięciu „4cm”.

Zjazdy publiczne

Nawierzchnię zjazdu publicznego zaprojektowano z kostki brukowej betonowej koloru szarego o grubości 8 cm który obramowano za pomocą za pomocą krawężnika betonowego o wymiarach 15x30x100 cm. Szerokość projektowanego zjazdu wynosi 5,0 m oraz zastosowano łuki poziome R=5,0m.  Od strony jezdni zaprojektowano krawężnik najazdowy 15x22x100 cm o odsłonięciu „4cm”.

Chodniki

Zaprojektowano budowę chodnika o szerokości 2,0 m oraz spadku poprzecznym o wartości 2% . Nawierzchnię chodnika zaprojektowano z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego o grubości 6 cm, który obramowano za pomocą obrzeża betonowego 6x20x100cm koloru czerwonego.

Ciąg wspólny

Zaprojektowano budowę ciągu wspólnego o szerokości 3,5 m oraz spadku poprzecznym o wartości 2% . Nawierzchnię ciągu wspólnego zaprojektowano z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz obramowano za pomocą obrzeża betonowego 6x20x100cm koloru czerwonego.

Zobacz projekt PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czy rozwiązania projektowe spełniają Twoje oczekiwania?

Dodaj swoją opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.