Twoje
konsultacje
0  /  100

Budowa drogi gminnej nr 112305L (ul. Słoneczna) oraz odcinka drogi nr 112304L (ul. Łąkowa) w miejscowości Krasnobród

Inwestor:

Gmina Krasnobród ul. 3 Maja 36 22-440 Krasnobród

Projektant:

mgr. inż. Damian Łokaj

Tryb postępowania:

Decyzja o pozwoleniu na budowę

Status konsultacji:

Zamknięty
SLONECZNA

Założenia projektowe:

Kategoria ruchu – KR1

Droga o znaczeniu obronnym – Nie

Pojazd miarodajny – pojazd służb komunalnych

Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię – 115 kN

Kl. Tech. – L

Warunki gruntowe: proste

Grupa nośności podłoża gruntowego: G1

Wskaźnik nośności CBR po 4 dniach nasączenia wodą: 12,5%

Wtórny moduł odkształcenia podłoża gruntowego: 94,68 MPa (przyjęto najmniejszą wartość z dostępnych wyników)

Głębokość przemarzania hz: 1,0m

Warunek mrozoodporności: 0,40 hz

Min. grubość konstrukcji nawierzchni ze względu na mrozoodporność powinna wynosić: 40 cm                

Prędkość projektowa : 40 km/h

Rozwiązania projektowe:

Zaprojektowano budowę drogi w miejscowości Krasnobród polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej ulicy Słonecznej i ul. Łąkowej. Początek zakresu robót ulicy Słonecznej zaprojektowano od km 0+000.00 a koniec w km 0+467,14 oraz od km 0+000,00 do km 0+114,11 o łącznej długości 581,25 m. Zaprojektowano również łącznik od ulicy Słonecznej o długości 74,29 m. Początek ulicy Łąkowej zaprojektowano od km 0+114,11 a koniec w km 0+324,96 o łącznej długości 210,85 m.  Długość całkowita drogi objętej opracowaniem wynosi 866,39 m. Zaprojektowano drogę o nawierzchni asfaltowej o stałej szerokości 5,0 m oraz o przekroju daszkowym i spadku 2%. Dodatkowo zaprojektowano wzdłuż drogi obustronne pobocze o szerokości min.0.75 m, grubości 20 cm  z kruszywa  niezwiązanego C90/3. Włączenie projektowanej drogi do istniejącej drogi powiatowej zaprojektowano za pomocą łuków poziomych o promieniach równych R=8,0 m, natomiast skrzyżowania z ulicą Łąkową zaprojektowano jako skrzyżowania typu prostego o łukach poziomych o promieniach równych R=6,0 m.  Ponadto projekt zakłada realizację zjazdów indywidualnych i dojść do furtek. Zjazdy indywidualne o szerokości 4,0 m i skosach 1,5:1,5, zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego,  o grubości 8 cm, które obramowano za pomocą obrzeża betonowego o wymiarach 8x30x100cm. Dojścia do furtek zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego, o grubości 6 cm, które obramowano za pomocą obrzeża betonowego 6x20x100 cm.

W planowanej inwestycji zaprojektowano budowę dwóch studni chłonnych o średnicy 2,0 m, których lokalizację przedstawiono w części graficznej załączonej do niniejszego opracowania. Odprowadzenie wód powierzchniowych będzie realizowane poprzez wpusty deszczowe, a następnie kierowane poprzez przykanaliki do studni chłonnych.

 

Zobacz projekt PZT SŁONECZNA

Czy rozwiązania projektowe spełniają Twoje oczekiwania?

2 opinie o “Budowa drogi gminnej nr 112305L (ul. Słoneczna) oraz odcinka drogi nr 112304L (ul. Łąkowa) w miejscowości Krasnobród

  1. Zamiast pobocza z kruszywa lepiej krawężnik oddzielający razem z chodnikiem przynajmniej z jednej strony , dużo bardziej bezpiecznie a pod chodnik nie potrzebna, aż taka podbudowa więc koszta minimalnie większe inwestycja na lata

Dodaj swoją opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.