Twoje
konsultacje
0  /  100

Remont konserwatorski ul. Partyzantów (od skrzyżowania ulic Partyzantów – Okopowa – Łukasińskiego do zjazdu na parking) w Zamościu

Inwestor:

Miasto Zamość ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość

Projektant:

mgr inż. Damian Łokaj

Tryb postępowania:

Decyzja o pozwoleniu na budowę

Status konsultacji:

Zamknięty
REMONT PARTYZANTOW

Założenia projektowe:

Kategoria ruchu – KR3

Droga o znaczeniu obronnym – Nie

Pojazd miarodajny – autobus

Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię – 115 kN

Kl. Tech. – L

Grupa nośności gruntu: G4

Głębokość przemarzania hz: 1,0m

Warunek mrozoodporności: 0,70 hz

Prędkość projektowa : 50 km/h

Rozwiązania projektowe:

Zakres robót ustalono od km 0+014.91 do km 0+238.07. Zaprojektowano jezdnię ulicy Partyzantów o stałej szerokości 7,0 m obramowaną krawężnikami granitowymi 20x30x100 cm i odsłonięciu 12 cm.  Nawierzchnię ulicy dostosowano do istniejących stref ochrony konserwatorskiej. W strefie ochrony „A” nawierzchnię ulicy zaprojektowano z kostki granitowej płomieniowanej koloru czerwonego o gr. 8 cm, a w strefie ochrony „B” nawierzchnię ulicy zaprojektowano z mieszanki mineralno-asfaltowej. Ponadto projekt zakłada  realizację dwóch zatok autobusowych, trzech zjazdów publicznych, a także chodników.  Zatoki autobusowe oraz zjazdy publiczne zaprojektowano o nawierzchni z kostki granitowej płomieniowanej koloru szarego o gr. 8 cm.  Chodniki w strefie ochrony „A” zaprojektowano z płyt chodnikowych betonowych  o wymiarach 50×50 cm koloru szarego o gr. 7 cm, zaś w strefie ochrony „B” chodniki zaprojektowano z płyt chodnikowych betonowych o wymiarach 50×50 cm  koloru grafitowego o gr. 7 cm. Bardzo ważnym elementem ekspozycyjnym na jaki zwrócono uwagę przy projektowaniu przedmiotowego odcinka jest pozostawienie istniejących drzew oraz  wymiana istniejących słupów oświetleniowych na słupy stylizowane zgodnie z częścią graficzną załączoną do niniejszego opracowania.

W związku z planowanym remontem ul. Partyzantów zaprojektowaną nową  kanalizacja deszczowa z odprowadzeniem wód opadowych do kolektora deszczowego znajdującego się w ulicy Gen. G. Orlicz-Dreszera.

Zobacz projekt PZT REMONT PARTYZANTÓW

Czy rozwiązania projektowe spełniają Twoje oczekiwania?

Opinie o “Remont konserwatorski ul. Partyzantów (od skrzyżowania ulic Partyzantów – Okopowa – Łukasińskiego do zjazdu na parking) w Zamościu

Dodaj swoją opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.