Twoje
konsultacje
0  /  100

BUDOWA ULICY KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W ŚWIDNIKU

Inwestor:

Gmina Miejska Świdnik

Projektant:

mgr inż. Damian Łokaj

Tryb postępowania:

ZRID - Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

Status konsultacji:

Otwarty
LOKALIZACJA POPIELUSZKI

Założenia projektowe:

Kategoria ruchu – KR2

Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię – 115 kN

Warunki gruntowe: proste

Grupa nośności podłoża gruntowego: G4

Głębokość przemarzania hz: 1,0m

Warunek mrozoodporności: 0,65 hz

Min. grubość konstrukcji nawierzchni ze względu na mrozoodporność powinna wynosić: 65 cm    

Rozwiązania projektowe:

Układ komunikacyjny

Zaprojektowano budowę ul. ks. Jerzego Popiełuszki w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Początek zakresu robót nawierzchniowych zaprojektowano od km 0+009.76 a koniec w km 0+330.84. Projektowana ulica charakteryzuje się nawierzchnią asfaltową, szerokością stałą równą 5,50 m oraz spadkiem daszkowym 2%. Ulicę obramowano krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30x100cm o odsłonięciu 12 cm. Ponadto projekt zakłada budowę miejsc parkingowych oraz chodników wzdłuż przedmiotowej ulicy, a także  zjazdów indywidualnych i publicznych. Chodniki  zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego gr 6 cm, które obramowano za pomocą obrzeża 6x20x100 cm.  Zjazdy indywidualne zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego o grubości 8 cm. Szerokość projektowanych zjazdów wynoszą 4,0 m. Wszystkie zjazdy indywidualne zaprojektowano ze skosami o stosunku 1,5 : 1,5. Zjazdy publiczne zaprojektowano również o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego,  o grubości 8 cm i szerokości 5,0 m wraz z łukami poziomymi R=5,0 m. Dodatkowo projekt zakłada budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz kanału technologicznego.

  1. Skrzyżowanie z Al. NSZZ „Solidarność” w km 0+000.00
  2. Skrzyżowanie z ul. Świętego Brata Alberta w km 0+144.5

Skrzyżowanie zwykłe trzywlotowe
R1= 6,0m  R2=6,0m

  1. Skrzyżowanie z ul. Klonową w km 0+340.85

Zjazdy indywidualne

Nawierzchnię zjazdu indywidualnego zaprojektowano z kostki brukowej betonowej koloru szarego o grubości 8 cm który obramowano za pomocą obrzeża betonowego o wymiarach 8x30x100 cm. Szerokość projektowanego zjazdu wynosi 4,0 m. Wszystkie zjazdy indywidualne zaprojektowano ze skosami o stosunku 1,5 : 1,5 oraz zakończono od strony jezdni krawężnikiem najazdowym 15x22x100 cm koloru szarego.

 Zjazdy publiczne

Nawierzchnię zjazdu publicznego zaprojektowano z kostki brukowej betonowej koloru szarego o grubości 8 cm który obramowano za pomocą krawężnika betonowego o wymiarach 15x30x100 cm. Szerokość projektowanego zjazdu wynosi 5,0 m oraz zastosowano łuki poziome R=5,0m.  Zjazd zakończono obrzeżem betonowym 8x30x100 cm, zaś od strony jezdni krawężnikiem najazdowym 15x22x100 cm koloru szarego.

Chodniki 

Zaprojektowano budowę chodnika o szerokości 2,5 m oraz spadku poprzecznym o wartości 2% . Nawierzchnię chodnika zaprojektowano z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego o grubości 6 cm, który obramowano za pomocą obrzeża betonowego 6x20x100cm koloru czerwonego.

Parking

Nawierzchnię parkingów zaprojektowano z kostki brukowej betonowej koloru szarego o grubości 8 cm. Miejsca parkingowe zaprojektowano pod kątem 90 stopni oraz obramowano za pomocą  krawężnika betonowego o wymiarach 15x22x100 cm (od strony jezdni krawężnik o odsłonięciu „4cm”.  Projekt zakłada realizację miejsc o szerokości 2,5 m oraz miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych o szerokości 3,6 m oraz długości 5,0m.

Zobacz projekt PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czy rozwiązania projektowe spełniają Twoje oczekiwania?

Dodaj swoją opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.